euPrevent | EMR, Crossing borders in health

euPrevent heeft als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers in de Euregio Maas-Rijn. De programmadoelstelling wordt nagestreefd middels gezondheidsbevordering in de breedste zin van het woord en wordt gerealiseerd door grensoverschrijdende samenwerking tussen vele gezondheidsorganisaties in de EMR.

Programma's stichting euPrevent

euPrevent programma's

Infectieziekten

De programmalijn Infectieziekten beoogt het bevorderen van de patiëntenveiligheid door bestrijding van infectieziekten. De samenwerking richt zich op kennisvermeerdering en afstemming over c.q. harmonisatie van antibioticabeleid om (multi)resistente ziekteverwekkers, zoals bij de MRSA-bacterie, tegen te gaan.

programma Infectieziekten

Overgewicht

Overgewicht is een ernstig, toenemend gezondheidsprobleem met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en economische schade. Binnen de programmalijn Overgewicht binden gezondheidsorganisaties in de EMR samen die strijd aan middels interventies specifiek gericht op kinderen en jong volwassenen.

programma Overgewicht

Verslaving

De grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van verslaving richt zich op het verminderen van risicogedrag bij kinderen en jong volwassenen. De preventieactiviteiten hebben betrekking op het gebruik van drugs en alcohol, roken, alsmede gedragsdeterminanten zoals pesten en spijbelen.

programma Verslaving

Geestelijke gezondheid

opent binnenkort

Milieugezondheid

opent binnenkort

Info: Symposium 12-01-2012

Info: Workshop 18-06-2013

Patient empowerment

opent binnenkort

Info: Conference 17-04-2014

euPrevent Kwaliteitszegels bekijk

WHO Europe
Questionnaire for regional projects

We would like to ask you to share your regional project transfers from one region to another as well as your experiences with difficulties and obstacles.

bekijk

euPrevent Intranet

  • Bestandsuitwisseling
  • Project- en actorendatabank
  • Uitwisseling van expertise
  • Veelgestelde vragen over MRSA

Contact

info@euprevent.eu

GGD Zuid Limburg Postbus 2022
NL 6160 HA  Geleen
Nederland

Brigitte van der Zanden

Inhoudelijk projectleider euPrevent +31 (0)6 36 06 20 39
vanderzanden@euprevent.eu